This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
KATEGORIA-A,A1,A2,AMSTART
KATEGORIA-TSTART
KATEGORIA-B,B1START
KATEGORIA-D,D1START
KATEGORIA-C,C1START
KATEGORIA-PSTART
Egzaminteoretycznynaprawojazdy
MinisterstwoInfrastrukturyinformujeozatwierdzeniupełnejbazypytańegzaminacyjnychnaprawojazdystosowanąwewszystkichWojewódzkichOśrodkachRuchuDrogowego.Częśćteoretycznaegzaminupaństwowego,przeprowadzanajestprzyużyciupytańegzaminacyjnychskładającychsięzpytańiodpowiedzi,scenariuszy,wizualizacjiiopisówzatwierdzonychprzezministrawłaściwegodosprawtransportu.
TestyegzaminacyjnenaprawojazdyPytaniapochodzązbazypytańobowiązującychnaegzaminiepaństwowymnaprawojazdydlakandydatównakierowców,wewszystkichWojewódzkichOśrodkachRuchuDrogowego.Napodstawieart.1.ust.1orazart.2a.ust.1,ustawyzdnia6września2001r.odostępiedoinformacjipublicznej.
WYBIERZINNĄKATEGORIĘPRAWAJAZDY
EGZAMINWdzialeEGZAMINmożnaprzeprowadzaćegzaminsprawdzającyspełniającywszelkiewymaganiaopisanewustawieokierującychpojazdamizdnia5stycznia2011r.OrazwrozporządzeniuMinistraTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiejzdnia13lipca2012r.wsprawieegzaminowaniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniapojazdami,szkolenia,egzaminowaniaiuzyskiwaniauprawnieńprzezegzaminatoróworazwzórdokumentówstosowanychwtychsprawach.NAUKADziałNAUKApozwalazapoznaćsięzpytaniamistosowanymipodczasegzaminupaństwowego.PozwalanazapoznaniesięzdostępnymipytaniamiegzaminacyjnymizktórymikursancimogąsięspotkaćpodczasegzaminuwWORD.Dlaułatwienianaukiistniejerównieżmożliwośćwyborupytaniazlisty.

z 1183

1 z 216

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
POPRAWNA
Nie
POPRAWNA
Tak
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańpodstawowychwzakresieod1do1183.

WartośćpunktowaPytaniapodstawowe-KategoriaA,A1,A2,AM

C

B

z 216

1 z 1183

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańspecjalistycznychwzakresieod1do216.

WartośćpunktowaPytaniaspecjalistyczne-KategoriaA,A1,A2,AM

TestyegzaminacyjnenaprawojazdyPytaniapochodzązbazypytańobowiązującychnaegzaminiepaństwowymnaprawojazdydlakandydatównakierowców,wewszystkichWojewódzkichOśrodkachRuchuDrogowego.Napodstawieart.1.ust.1orazart.2a.ust.1,ustawyzdnia6września2001r.odostępiedoinformacjipublicznej.
WYBIERZINNĄKATEGORIĘPRAWAJAZDY
EGZAMINWdzialeEGZAMINmożnaprzeprowadzaćegzaminsprawdzającyspełniającywszelkiewymaganiaopisanewustawieokierującychpojazdamizdnia5stycznia2011r.OrazwrozporządzeniuMinistraTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiejzdnia13lipca2012r.wsprawieegzaminowaniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniapojazdami,szkolenia,egzaminowaniaiuzyskiwaniauprawnieńprzezegzaminatoróworazwzórdokumentówstosowanychwtychsprawach.NAUKADziałNAUKApozwalazapoznaćsięzpytaniamistosowanymipodczasegzaminupaństwowego.PozwalanazapoznaniesięzdostępnymipytaniamiegzaminacyjnymizktórymikursancimogąsięspotkaćpodczasegzaminuwWORD.Dlaułatwienianaukiistniejerównieżmożliwośćwyborupytaniazlisty.

z 1717

1 z 351

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
POPRAWNA
Nie
POPRAWNA
Tak
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańpodstawowychwzakresieod1do1717.

WartośćpunktowaPytaniapodstawowe-KategoriaB,B1

C

B

A

z 351

1 z 1717

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańspecjalistycznychwzakresieod1do351.

WartośćpunktowaPytaniaspecjalistyczne-KategoriaB,B1

TestyegzaminacyjnenaprawojazdyPytaniapochodzązbazypytańobowiązującychnaegzaminiepaństwowymnaprawojazdydlakandydatównakierowców,wewszystkichWojewódzkichOśrodkachRuchuDrogowego.Napodstawieart.1.ust.1orazart.2a.ust.1,ustawyzdnia6września2001r.odostępiedoinformacjipublicznej.
WYBIERZINNĄKATEGORIĘPRAWAJAZDY
EGZAMINWdzialeEGZAMINmożnaprzeprowadzaćegzaminsprawdzającyspełniającywszelkiewymaganiaopisanewustawieokierującychpojazdamizdnia5stycznia2011r.OrazwrozporządzeniuMinistraTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiejzdnia13lipca2012r.wsprawieegzaminowaniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniapojazdami,szkolenia,egzaminowaniaiuzyskiwaniauprawnieńprzezegzaminatoróworazwzórdokumentówstosowanychwtychsprawach.NAUKADziałNAUKApozwalazapoznaćsięzpytaniamistosowanymipodczasegzaminupaństwowego.PozwalanazapoznaniesięzdostępnymipytaniamiegzaminacyjnymizktórymikursancimogąsięspotkaćpodczasegzaminuwWORD.Dlaułatwienianaukiistniejerównieżmożliwośćwyborupytaniazlisty.

z 1214

1 z 162

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
POPRAWNA
Nie
POPRAWNA
Tak
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańpodstawowychwzakresieod1do1214.

WartośćpunktowaPytaniapodstawowe-KategoriaC,C1

C

B

A

z 162

1 z 1214

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańspecjalistycznychwzakresieod1do162.

WartośćpunktowaPytaniaspecjalistyczne-KategoriaC,C1

TestyegzaminacyjnenaprawojazdyPytaniapochodzązbazypytańobowiązującychnaegzaminiepaństwowymnaprawojazdydlakandydatównakierowców,wewszystkichWojewódzkichOśrodkachRuchuDrogowego.Napodstawieart.1.ust.1orazart.2a.ust.1,ustawyzdnia6września2001r.odostępiedoinformacjipublicznej.
WYBIERZINNĄKATEGORIĘPRAWAJAZDY
EGZAMINWdzialeEGZAMINmożnaprzeprowadzaćegzaminsprawdzającyspełniającywszelkiewymaganiaopisanewustawieokierującychpojazdamizdnia5stycznia2011r.OrazwrozporządzeniuMinistraTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiejzdnia13lipca2012r.wsprawieegzaminowaniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniapojazdami,szkolenia,egzaminowaniaiuzyskiwaniauprawnieńprzezegzaminatoróworazwzórdokumentówstosowanychwtychsprawach.NAUKADziałNAUKApozwalazapoznaćsięzpytaniamistosowanymipodczasegzaminupaństwowego.PozwalanazapoznaniesięzdostępnymipytaniamiegzaminacyjnymizktórymikursancimogąsięspotkaćpodczasegzaminuwWORD.Dlaułatwienianaukiistniejerównieżmożliwośćwyborupytaniazlisty.

z 1212

1 z 158

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
POPRAWNA
Nie
POPRAWNA
Tak
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańpodstawowychwzakresieod1do1212.

WartośćpunktowaPytaniapodstawowe-KategoriaD,D1

C

B

A

z 158

1 z 1212

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańspecjalistycznychwzakresieod1do158.

WartośćpunktowaPytaniaspecjalistyczne-KategoriaD,D1

TestyegzaminacyjnenaprawojazdyPytaniapochodzązbazypytańobowiązującychnaegzaminiepaństwowymnaprawojazdydlakandydatównakierowców,wewszystkichWojewódzkichOśrodkachRuchuDrogowego.Napodstawieart.1.ust.1orazart.2a.ust.1,ustawyzdnia6września2001r.odostępiedoinformacjipublicznej.
WYBIERZINNĄKATEGORIĘPRAWAJAZDY
EGZAMINWdzialeEGZAMINmożnaprzeprowadzaćegzaminsprawdzającyspełniającywszelkiewymaganiaopisanewustawieokierującychpojazdamizdnia5stycznia2011r.OrazwrozporządzeniuMinistraTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiejzdnia13lipca2012r.wsprawieegzaminowaniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniapojazdami,szkolenia,egzaminowaniaiuzyskiwaniauprawnieńprzezegzaminatoróworazwzórdokumentówstosowanychwtychsprawach.NAUKADziałNAUKApozwalazapoznaćsięzpytaniamistosowanymipodczasegzaminupaństwowego.PozwalanazapoznaniesięzdostępnymipytaniamiegzaminacyjnymizktórymikursancimogąsięspotkaćpodczasegzaminuwWORD.Dlaułatwienianaukiistniejerównieżmożliwośćwyborupytaniazlisty.

z 1093

1 z 151

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
POPRAWNA
Nie
POPRAWNA
Tak
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańpodstawowychwzakresieod1do1093.

WartośćpunktowaPytaniapodstawowe-KategoriaT

C

B

A

z 151

1 z 1093

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańspecjalistycznychwzakresieod1do151.

WartośćpunktowaPytaniaspecjalistyczne-KategoriaT,T1

TestyegzaminacyjnenaprawojazdyPytaniapochodzązbazypytańobowiązującychnaegzaminiepaństwowymnaprawojazdydlakandydatównakierowców,wewszystkichWojewódzkichOśrodkachRuchuDrogowego.Napodstawieart.1.ust.1orazart.2a.ust.1,ustawyzdnia6września2001r.odostępiedoinformacjipublicznej.
WYBIERZINNĄKATEGORIĘPRAWAJAZDY
EGZAMINWdzialeEGZAMINmożnaprzeprowadzaćegzaminsprawdzającyspełniającywszelkiewymaganiaopisanewustawieokierującychpojazdamizdnia5stycznia2011r.OrazwrozporządzeniuMinistraTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiejzdnia13lipca2012r.wsprawieegzaminowaniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniapojazdami,szkolenia,egzaminowaniaiuzyskiwaniauprawnieńprzezegzaminatoróworazwzórdokumentówstosowanychwtychsprawach.NAUKADziałNAUKApozwalazapoznaćsięzpytaniamistosowanymipodczasegzaminupaństwowego.PozwalanazapoznaniesięzdostępnymipytaniamiegzaminacyjnymizktórymikursancimogąsięspotkaćpodczasegzaminuwWORD.Dlaułatwienianaukiistniejerównieżmożliwośćwyborupytaniazlisty.

z 282

1 z 171

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
POPRAWNA
Nie
POPRAWNA
Tak
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańpodstawowychwzakresieod1do282.

WartośćpunktowaPytaniapodstawowe-KategoriaPT

C

B

A

z 171

1 z 282

Pytaniapodstawowe
Pytaniaspecjalistyczne
Następnepytanie
Poprzedniepytanie
Sprawdźodpowiedź
Zakończnaukę
Pytanialosowanezezbiorubazypytańspecjalistycznychwzakresieod1do171.

WartośćpunktowaPytaniaspecjalistyczne-KategoriaPT