Regulamin – Po Prawo Jazdy

 1. Portal internetowy Po Prawo Jazdy umożliwia nabycie kodu do odblokowania programów komputerowych zamieszczonych na stronie www.poprawojazdy.pl
 2. Odbiorcą płatności jest:
  Irena Górska,
  ul. Różyckiego 11/9
  58-506 Jelenia Góra
  Numer NIP: 8841020755
  Numer REGON 890516562
 3. Jeżeli program nie działa prawidłowo, np. nie wyświetlają się filmy lub zdjęcia, przed dokonaniem opłaty należy skontaktować się z producentem: tel. 512 606 643 lub e-mail: poczta@osk.org.pl
 4. Nabycie kodu do programu odbywa się z poziomu programu komputerowego poprzez uiszczenie opłaty.
 5. Kod odblokowujący odblokowuje program bez ograniczeń czasowych i ilościowych na danej jednostce komputerowej, do czasu ponownej instalacji systemu operacyjnego.
 6. W przypadku instalacji nowego systemu operacyjnego, nabycie nowego kodu do programu łączy się z nową opłatą.
 7. Zakup kodu nie jest równoznaczny z zakupem programu (program nie jest sprzedawany).
 8. Zakup kodu odblokowującego możliwy jest poprzez płatności elektroniczne obsługiwane przez Serwis CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice.
 9. Wymienione opcje zakupu kodu wraz ze szczegółami są wyświetlane po zablokowaniu programu.
 10. Po uiszczeniu opłaty i wprowadzeniu poprawnych danych takich jak adres e-mail i numer ID, klient otrzyma e-mail zwrotny wraz z kodem odblokowującym.
 11. Proces przebiega automatycznie, a klient otrzymuje e-maila zwrotnego z kodem do programu w ciągu kilku minut.
 12. W przypadku rzadko występujących problemów technicznych wysyłka kodu może zająć więcej czasu.
 13. Reklamacje kodów odblokowujących program (np. niedziałający kod itp.) rozpatrywane są drogą emailową pod adresem poczta@osk.org.pl w ciągu 14 dni roboczych.
 14. Wszelkie dane osobowe są wykorzystywane jedynie do obsługi zamówienia lub reklamacji klienta.
 15. Klient nabywając produkt cyfrowy, którym jest kod do programu, wyraża zgodę na korzystanie z treści cyfrowych programów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W tym przypadku Klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 16. Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 O Prawach Konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 17. Program może być zainstalowany w systemie Windows 7/8/10. W przypadku konfliktu kodeków do odtwarzania treści video, należy je odinstalować. Instalator zainstaluje sterowniki ODBC firmy Microsoft oraz kodeki mp4.