Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu oraz zmiana kierunku jazdy w lewo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddala skargę w przedmiocie odmowy unieważnienia praktycznego egzaminu państwowego.

Osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jady kat. B,

W ocenie egzaminatora egzaminowana dwukrotnie nieprawidłowo wykonała zadania egzaminacyjne – „Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu” oraz „Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo”

Egzaminowana złożyła skargę dotyczącą praktycznego egzaminu państwowego.

Marszałek Województwa wszczął postępowanie w niniejszej sprawie, a następnie decyzją z dnia 10 listopada 2021 r., odmówił unieważnienia praktycznego egzaminu państwowego w zakresie kategorii B prawa jazdy, ale egzaminator wniósł odwołanie od tej decyzji a konkretnie od uzasadnienia.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, iż odwołanie egzaminatora nie zasługuje na uwzględnienie, podzielając w całości stanowisko Marszałka.

Zdaniem Kolegium trafnie ocenił organ I instancji, że egzaminowana zadanie „Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu” wykonała w sposób prawidłowy w pierwszej próbie oraz w sposób nieprawidłowy w drugiej próbie, wobec czego nie powinna po wykonaniu drugiej próby uzyskać wyniku negatywnego z egzaminu. Tym samym egzamin we wskazanym zakresie był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy.

Ciekawe uzasadnienie Marszałka odnośnie oceny zadania egzaminacyjnego „Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu” i stanowisko WSA w Lublinie.

III SA/Lu 86/22 – Wyrok WSA w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *