Uzasadnienie wyroku Górski vs. PWPW

Wreszcie doczekałem się doręczenia uzasadnienia wyroku z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyroku, który zapadł dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie skarżącego Rafała Górskiego na działania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wg sądu, moja skarga była zasadna i została uwzględniona. WSA w Warszawie uznał, wbrew twierdzeniom PWPW, że pytania były i są informacją publiczną. Zobowiązał jednocześnie w terminie 14 dni, od daty uprawomocnienia się wyroku, do rozpatrzenia mojego wniosku o udostępnienie pytań i odpowiedzi egzaminacyjnych oraz wchodzących w ich skład scenariuszy, wizualizacji, opisów zawartych w tekście egzaminacyjnym w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnień do kierowania tramwajem.

Tutaj treść wyroku z uzasadnieniem.

Podziel się: