Testy na prawo jazdy – 2018 r.

Pełna baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Departamentu Transportu. Baza pytań wraz z prawidłowymi odpowiedziami w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej oraz z tłumaczeniem na język migowy, otrzymana pismem DTD-V-015-39/TP/2017 NK: 98478/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. zatwierdzone na 2018 r. Pytania podzielone i przypisane do poszczególnych kategorii z podstawami prawnymi do tych pytań. Departament Transportu Drogowego informuje jednocześnie, że zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 970) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. jako operator jedynego systemu teleinformatycznego stosowanego w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego była zobowiązana do przekazania pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Obowiązek ten został zrealizowany poprzez przekazanie całej bazy na początku stycznia 2015 r. Zgodnie z przepisami ww. ustawy przekazana baza podlegała weryfikacji przez Komisję ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. W czerwcu 2017 r. została zatwierdzona aktualizacja bazy pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy zawierająca 3106 pytań.


Wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Miejsce na dysku: minimum 485.81 MB
Karta graficzna: VGA minimum 800 X 600
Urządzenie wskazujące: mysz standardowa
Opłata: 9,50 zł (brutto)
Wielkość pliku: 466.52 MB


Opcja Egzamin Wewnętrzny:
Funkcja wydruku egzaminu wewnętrznego, umożliwia sprawne przeprowadzenie, zapis lub wydruk wewnętrznego egzaminu teoretycznego w OSK, zgodnie z aktualnymi wymogami Ustawy o kierujących pojazdami.

Program oparty jest o bazę pytań zatwierdzoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i zawiera pełną bazę pytań egzaminacyjnych na Prawo Jazdy, wykorzystywaną podczas egzaminów w WORDach. Forma egzaminu jest identyczna z formą teoretycznego egzaminu państwowego.

Odkoduj pytanie:
Funkcja, która pozwala na podgląd pytań, jakie zostały wylosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Każde pytanie w WORD posiada swój unikalny numer na podstawie którego można zidentyfikować pytanie. Wydruk z WORD, można uzyskać na życzenie, bez względu na to, czy egzamin został zakończony wynikiem pozytywnym czy też nie.

Na wydruku tym mamy 32 pytania podzielone na dwie kategorie. Pytania podstawowe i pytania specjalistyczne. Pytania losowane w czasie rzeczywistym. Do każdego pytania przypisany jest numer, udzielona odpowiedź, prawidłowa odpowiedź, wartość punktowa. Nie ma jednak treści pytania oraz wizualizacji, czyli zdjęć oraz filmów z oczywistych powodów.

Aby uzyskać podgląd poszczególnych pytań, należy wpisać numer danego pytania i kliknąć „Idź”. Odbywa się to w dalszej części programu. Dzięki identycznej bazie danych w programie, jak ta obowiązująca w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego mamy możliwość wyświetlenie pytania w całości i sprawdzenie poprawnej odpowiedzi.

Opcja nauka:
Pozwala na zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi na płycie pytaniami egzaminacyjnymi z którymi spotkają się kursanci podczas egzaminu w WORD. Istnieje możliwość wyboru pytania z listy.

Opcja egzamin:
Zawiera zestaw 32 losowo wybranych pytań podzielonych na dwie kategorie: podstawową i specjalistyczną.
Pytania mają przydzielone „wagi” tzn. punktację w zależności od znaczenia pytania.
Pierwsze 20 pytań to część podstawowa, wiedza ogólna:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt),
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt),
c) 4 pytań o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).
Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna, wiedza specjalistyczna:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt),
b) 4 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt),
c) 2 pytań o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).
Każde  pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź.
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

  • wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „tak” lub „nie” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej (na przeczytanie pytania osoba egzaminowana  ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund),
  • wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych  literami A, B lub C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej (na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund).

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznych egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut.


 Galeria

Podziel się: