Opłata za Kod do Programu


Przelew Bankowy Online lub Karta Płatnicza.

UWAGA!! WAŻNE!!
Aby uzyskać kod do programu należy podać numer ID.
Numer ID wyświetla się po zablokowaniu programu.
To jest tylko przykład, Twój numer ID będzie inny!
W ramkę niżej, należy wpisać prawidłowy numer ID.
Numer ID to osiem cyfr. Jeżeli występują litery, proszę nie robić opłaty.
Kod do programu nie zostanie wygenerowany.

Koszt uzyskania kodu wynosi: 9,50 zł (brutto)

Kod do programu zostanie wysłany automatycznie.
Program zostanie odblokowany bez żadnych ograniczeń
ilościowych i czasowych na danej jednostce komputerowej
do czasu ponownej instalacji systemu operacyjnego.
BARDZO WAŻNE!!
Po dokonaniu transakcji, proszę odebrać pocztę.
E-mail zwrotny wysyłany jest automatycznie.
Opóźnienie może być spowodowane realizacją transakcji.
Niektóre skrzynki pocztowe automatycznie wysyłane maile
mogą przenosić do folderu SPAM lub innego.
Proszę sprawdzić wszystkie foldery a szczególnie SPAM.
Jeżeli program nie działa prawidłowo, np. nie wyświetlają się filmy
lub zdjęcia, przed dokonaniem opłaty proszę o kontakt:
tel. 512 606 643 lub e-mail: poczta@osk.org.pl


Opłata za Kod do Programu – SMS Premium.

UWAGA!! WAŻNE!!
W treści SMS-a, należy wpisać prawidłowy numer ID.
Numer ID wyświetla się po zablokowaniu programu.

To jest tylko przykład, Twój numer ID będzie inny!
Numer ID to osiem cyfr. Jeżeli występują litery, proszę nie robić opłaty.
Kod do programu nie zostanie wygenerowany.
Przed numerem ID należy koniecznie wpisać prefix: SIM.PJ.
Przykładowa treść SMS:

Koszt wysłania SMS wynosi: 23,37 zł (brutto)
SMS Premium należy wysłać na numer: 91955

Program zostanie odblokowany bez żadnych ograniczeń
ilościowych i czasowych na danej jednostce komputerowej
do czasu ponownej instalacji systemu operacyjnego.
W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym.
Kod aktywacyjny należy wpisać w oznaczone pole.
Usługa SMS dostępna jest w sieciach:
T-mobile, Plus GSM, Orange i Play.
Jeżeli program nie działa prawidłowo, np. nie wyświetlają się filmy
lub zdjęcia, przed dokonaniem opłaty proszę o kontakt:
tel. 512 606 643 lub e-mail: poczta@osk.org.pl

1. Pełna nazwa, adres siedziby głównej oraz numer NIP firmy:

Rafał Górski
NIP: 8841823201
Numer REGON: 022083180

2. Dane teleadresowe:

58-506 Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14/3
kontakt mailowy: poczta@osk.org.pl
Telefon: +48 512 606 643

Cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.

  1. Przedmiot świadczenia – Kod do programu.
  2. Dane przedsiębiorstwa: Rafał Górski, ul. Różyckiego 14/3, 58-506 Jelenia Góra. NIP: 8841823201. Numer REGON: 022083180. Tel. +48 512 606 643, e-mail: poczta@osk.org.pl
  3. Łączna cena – 9,50 zł
  4. Opłata dokonywana jest za pośrednictwem spółki Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255
  5. Spełnienie świadczenia uważa się w momencie dostarczenia wiadomości e-mail z kodem do programu na wskazany adres skrzynki pocztowej podczas dokonywania transakcji. Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni roboczych po wysłaniu wiadomości elektronicznej na adres poczta@osk.org.pl.
  6. Odstąpienie od umowy – Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 O Prawach Konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  7. Klient nabywając produkt cyfrowy, którym jest kod do programu, wyraża zgodę na korzystanie z treści cyfrowych programów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W tym przypadku Klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
  8. Funkcjonalności treści cyfrowych – Program zostanie odblokowany bez żadnych ograniczeń ilościowych i czasowych na danej jednostce komputerowego do czasu ponownej instalacji systemu operacyjnego.
  9. Program może być zainstalowany w systemie Windows 7/8/10. W przypadku konfliktu kodeków do odtwarzania treści video, należy je odinstalować.

Regulaminy dokonywania wpłat:

Podziel się: