Odkoduj pytanie egzaminacyjne.

Nowa dodatkowa funkcja, która pozwala na podgląd pytań, jakie zostały wylosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Każde pytanie w WORD posiada swój unikalny numer na podstawie którego można zidentyfikować pytanie. Wydruk z WORD, można uzyskać na życzenie, bez względu na to, czy egzamin został zakończony wynikiem pozytywnym czy też nie.

Na wydruku tym mamy 32 pytania podzielone na dwie kategorie. Pytania podstawowe i pytania specjalistyczne. Pytania losowane w czasie rzeczywistym. Do każdego pytania przypisany jest numer, udzielona odpowiedź, prawidłowa odpowiedź, wartość punktowa. Nie ma jednak treści pytania oraz wizualizacji, czyli zdjęć oraz filmów z oczywistych powodów.

Aby uzyskać podgląd poszczególnych pytań, należy wpisać numer danego pytania i kliknąć “Idź”. Odbywa się to w dalszej części programu.
Dzięki identycznej bazie danych w programie, jak ta obowiązująca w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego mamy możliwość wyświetlenie pytania w całości i sprawdzenie poprawnej odpowiedzi.

Wydruk z WORD

Podziel się: