Jedni wyrolowani drudzy wkurzeni

Wyrolowani, to prywatne firmy, które na zasadzie tzw. „licencji” płacą haracz państwowym podmiotom, które są dostawcami pytań testowych na prawo jazdy. Na podstawie umowy cywilnoprawnej przekazały je do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Orzeczenia sądów a w tym również Sądu Najwyższego w tej materii są jednoznaczne. Sąd Najwyższy podziela, co do zasady stanowisko Sądów obu instancji, zgodnie z którym podstawy wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy należy poszukiwać w art. 4 pkt 2 pr. aut. z 1994 r. Zgodnie z treścią tego przepisu nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole.

Przepis art. 4 pkt 2 pr. aut. z 1994 r. wyłącza spod wspomnianej ochrony nie tylko dokumenty urzędowe, ale także urzędowe materiały, znaki i symbole. O ile pojęcie dokumentu urzędowego jest dosyć ściśle określone, o tyle pojęcie materiału urzędowego jest niezwykle pojemne. W zakresie tego pojęcia mieścić się będzie to wszystko, co – nie będąc dokumentem – jest „urzędowe”. Materiałem urzędowym będzie zatem to, co pochodzi od urzędu lub innej instytucji państwowej, bądź dotyczy sprawy urzędowej, bądź powstało w rezultacie zastosowania procedury urzędowej. Pytania składające się na „bank pytań” testowych, stosowanych przy egzaminach na prawo jazdy, pozostaną w obrębie tak rozumianego „materiału urzędowego”.

PWPW pisząc do mnie w umowie o udostępnienie pytań egzaminacyjnych, że jest wyłącznym właścicielem całości praw autorskich, zachowuje się jak ignorant prawny. ITS już do takiego numeru się nie posunął. Nauka nie idzie widocznie w las.

Kasa ucieka dla wkurzonych: PWPW, ITS oraz prywatnych firm. Ja udostępniam pytania non profit i pro publico bono, bezpłatnie i dla dobra ogółu. Dlatego jestem banowany w sieci, na wszystkich forach, portalach internetowych i społecznościowych.

Dlatego proszę o przekazywanie informacji na temat państwowych pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy gdzie się tylko można. Oczywiście nie na zasadzie spamu, ale dla osób i środowisk, które mogą być tematem zainteresowane. Wiemy wszyscy jak trudno dzisiaj zdać egzamin, niech moja strona będzie, chociaż trochę pomocna. Polub i udostępnij!!

Podziel się: