UWAGA!! WAŻNE!!

Jedyna, wiarygodna baza pytań z gwarancją źródła pochodzenia.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pismem DTD-V-015-11/TP/2017 NK: 22474/17 z dnia 8 lutego 2017 r. przekazało mi pełną bazę pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy stosowaną we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w postaci plików komputerowych w załączonej płycie DVD. Baza została powiększona o 460 pytań. Obecnie wynosi 3110 pytań na wszystkie kategorie. Dokumenty są do wglądu w serwisie.

Uwaga na różne serwisy z pytaniami egzaminacyjnymi.
Zawsze pytaj o poświadczenie źródła pochodzenia bazy pytań.