Błyskotliwi czy CCCP?

CCCP – taki skrót miał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, pisany cyrylicą. My Polacy rozszyfrowywaliśmy go tak – Cep Cepa Cepem Pogania. Związane to było z tym, że w Związku Sowieckim na stanowiska urzędnicze mianowani byli ludzie, którzy kompletnie nie byli do tego przygotowani, nie mieli elementarnej wiedzy, ale byli poprawni politycznie. Oczywiście taka zasada musiała również panować w krajach satelickich ówczesnego systemu, a jednym z nich była Polska. Czy po dwudziestu pięciu latach rzekomej wolności, nadal obowiązuje zasada: bierny, mierny, ale wierny? Czy zasada ta, jest tak głęboko zakorzeniona, że urzędasy biorą się za rzeczy, nie mając podstawowej wiedzy w danym zakresie? Chyba tak. Namacalnym przykładem mogą być urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. MSW ogłosiło konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy, dotyczący noszenia elementów odblaskowych. Celem akcji „Błyskotliwi” jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, szczególnie młodych osób, w zakresie właściwego zachowania się na drodze po zmroku. Powołane jury w skład którego weszli przedstawiciele MSW, Komendy Głównej Policji oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wykazało się skrajną niekompetencją i brakiem podstawowej wiedzy z zakresu ruchu drogowego. Przyznając nagrody za spoty, które propagują nieprawidłowe zachowania na drodze, skompromitowali się na całej linii.

Nie mam pretensji do uczniów tych szkół. Pytam, gdzie są pedagodzy tych uczniów? Pytam, gdzie jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, odpowiedzialnej za kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży? Czy tu też obowiązuje zasada BMW i CCCP? Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Ale do kogo tu mówić?

I pamiętajcie!!

Rozdział 1 – Ruch pieszych

Art. 11.

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

Podziel się: